EXPERIENCIA

BAÑO DE BOSQUE EN PARADA DE SIL

DESCRICIÓN

O Baño de Bosque, ou Shinrin-yoku en xaponés, é unha práctica moi saudable que consiste en entrar en contacto co bosque, coa natureza, dunha forma atenta, relaxada e consciente que nos proporciona unha mellora na nosa saúde e aumenta a sensación de calma e felicidade.
Non é sendeirismo nin paseo naturalístico, tampouco camiñar pola natureza sen máis; o baño de bosque implica unha intención e actitude que lle son propias, destinadas a conectarte con ese espazo a través dos sentidos e así entrar en harmonía coa natureza e coa nosa propia esencia.

INFORMACIÓN DE INTERESE

Cancelarase a actividade se na véspera non hai grupo mínimo de 6. Devolverase o importe se xa se houbese pagado.
Cancelarase a actividade se hai alerta meteorolóxica

PÚBLICO
Todos los públicos

DURACIÓN
1/2 día

ALOJAMIENTO
Con alojamiento / Sin alojamiento

PLAZAS
Mínimo: 6 Máximo: 12

PERÍODO
De julio a noviembre os sábados 1º y 3º de mes, excepto en agosto que son el 2º y 4º sábado; Bajo demanda a grupos de 6 personas

PRECIO

Baño de bosque 15€/persona
Baño de bosque + alojamiento 85€/habitación doble

Reitoral de Chandrexa

RESERVA / CONTACTO