Se tes algunha dúbida, resolverémola a través deste formulario:

O usuario ten dereito a acceder ao ficheiro que conteña os seus datos persoais, de cuxo tratamento CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA, a fin de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante correo postal ordinario dirixido a CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA, Estrada a Nogueira, nº 3 Luintra, 32160 Nogueira de Ramuín (OURENSE), Asunto: LOPD, fornecendo fotocopia do DNI, solicitude que se realiza, indicación do domicilio a efectos de notificacións, data e sinatura. Para a súa maior comodidade, poderá igualmente obter información acerca do exercicio destes dereitos telefonicamente, a través do apartado de contacto da propia Web. Por último e se vostede utiliza habitualmente a canle telefónica, ou un medio de comunicación por vía electrónica na súa relación con CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA, poderá exercitar igualmente ditos dereitos a través destas canles debendo utilizar para eles os medios de identificación habitualmente requiridos.